GƯƠNG SOI NHÀ TẮM 01

Giá bán: 250.000 VND

  • Nhà sản xuất: Asanv

  • Dòng sản phẩm: Thiết bị nhà tắm

  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

  • Kích thước: 45x60 cm
    Bề mặt gương trong không gợn sóng
    Đơn vị tính: cái