Khóa Việt Tiệp 01622

Giá bán: 295.000 VND

Loại khóa: Khóa treo đồng chống cắt và chống dò chìa.

Màu sắc: Vàng

Chất liệu: Đồng

Số chìa: 4 chìa

Bảo hành: 12 tháng