Khóa Việt Tiệp 05204

Giá bán: 295.000 VND

Nhà sản xuất: Việt Tiệp

Loại khóa: Khóa cầu ngang đồng
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Đồng
Số chìa: 4 chìa