DÂY CÁP ĐIỆN

Dây Điện CV 1.5

624.000 VNĐ

Dây Điện CV 2.5

1.018.000 VNĐ

Dây Điện CV 3.5

1.369.000 VNĐ

Dây Điện CV 2

809.000 VNĐ

Dây Điện CV 4

1.541.000 VNĐ

Dây Điện CV 10

3.746.000 VNĐ