ĐÈN CHIẾU SÁNG

BÓNG LED TRỤ 35W ROCKY

135.000 VND

BÓNG LED ÂM TRẦN ROCKY

95.000 VND

ĐÈN LED PHA 50W MPE

700.000 VND

LED ĐUỔI MUỖI 18W DUHAL

120.000 VND

LED ĐUỔI MUỖI 5W DUHAL

65.000 VND

BÓNG LED TRÒN 24W COMET

370.000 VND

BÓNG LED TUBE 0,6M 9W ROCKY

50.000 VND

BÓNG LED TUBE 1M2 18W ROCKY

65.000 VND

BỘ ĐÈN LED 1M2 36W COMET

250.000 VND